Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören "Kaynak ve Yöntem" dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 15.-16. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından HIST 561'in konular sıralaması, bir hanedan devletinin siyasi yapısı ve örgütlenmesini; kentliler, köylüler ve göçebelerden oluşan toplumsal grupları; bu gruplar ile siyasal iktidar arasındaki ilişkileri içerir. Daha geniş bir bağlam olarak Osmanlıların Avrupa ve Batı Asya'da edindiği topraklar, ideoloji ve siyasal düşünce açısından sonuç ve bağlamlarıyla birlikte incelenecek; her bir konu, günümüz tarihçiliğinde ele alınış biçimleriyle birlikte, hangi kaynak ve yöntemlerin analitik tarihe, hangilerinin ise daha anlatımcı bir yaklaşıma yatkın olduğu da gözönünde bulundurularak değerlendirilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2015-2016 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2010-2011 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2008-2009 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2007-2008 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2005-2006 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2004-2005 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2003-2004 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2002-2003 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2001-2002 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2000-2001 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 1999-2000 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :