Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 531 Erken Dönem İslâm Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders İslâmiyetin doğuşundan Bağdat'ta Abbasi egemenliğinin sona erişine kadarki dönemde, İslâm uygarlığının ağırlık merkezini oluşturan alanlar üzerinde yoğunlaşır. Fütuhat, devletleşme ve sonra ademi merkezileşme gibi belli başlı siyasi süreç ve aşamaların kronolojik anlatımının ardından, toplum ve düşünce hayatının çeşitli yönleri daha yakından incelenecektir. İslâm tarihinde birlik ve çeşitlilik; dini ilimlerin, hukukun, siyasal düşünce ve felsefenin gelişimi; toplumsal hiyerarşilerin teorisi ve pratiği; ekonomik hayat ve düşünce ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin, gerekli yükümlülük düzenlemeleriyle birlikte, lisans düzeyinde alınması olanağı için, bkz HIST 331.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2019-2020 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2017-2018 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2016-2017 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Yaz 2008-2009 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Bahar 2005-2006 Erken Dönem İslam Tarihi: 3
Güz 2002-2003 Erken Dönem İslam Tarihi: 3
Güz 1999-2000 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :