Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 525 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3 SU Kredi
Bu ders, devlet iktidarı, mülkiyet ve hukuk anlayışlarındaki dönüşüm üzerinde yoğunlaşır. Bu değişimlerin tarihsel arkaplanı, merkezi krallıkların yükselişi ve 16. yüzyıldaki ticari gelişme kadar gerilere uzanmaktadır. Modernite tarihçelerinin ortak zemininin bu şekilde oluşmasına karşılık, tek tek toplumların yönetiliş tarzı, ekonomik faaliyetin örgütlenme biçimleri, mülkiyet hakları ya da kaynak dağılımının nasıl gerçekleştiği bakımından asıl büyük ve dramatik kopuş, ancak 18. ve 19. yüzyıllarda meydana geldi. Daha sonra bu yeni biçimler modernite ile eşanlamlı kılındı ve rekabet, emperyalizm ve uluslararası ekonomik genişleme süreçlerinde evrensellik kazandı. HIST 525'te, Fizyokratlar, Montesqieu, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham ve Alexis de Tocquevılle politik iktisatçılar ve siyasal düşünürler arasındaki tartışmalarla birlikte, bu kavramlaştırma denemelerine hayat veren tarihsel bağlam da ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3
Bahar 2022-2023 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3
Güz 2000-2001 19. yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :