Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3 SU Kredi
Bu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye toplumunda kadınların tarihini çeşitli dönem ve boyutlarıyla kucaklamayı amaçlayan genel bir lisansüstü dersidir. Esas olarak şu tür tarihsel "uğrak"lara ve konulara bir giriş yapmayı amaçlar : İslâm hukukuna göre kadınların yeri ve konumu; kırsal toplumda kadınlar; taşra kentleri ve kadınlar; 14.-18. yüzyıllarda hanedan ve saray kadınları; 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi sürecinde kadınlar ve bu sürece ilişkin toplumsal cinsiyet sorunları; gebelik ve kürtaj konularında artan devlet müdahalesi; eğitim ve öğretimin kadınlara açılması; kadınların kamusal alana çıkışı; Osmanlı reform döneminde evlilik, aile hayatı ve boşanma; Yeni Osmanlıların ve Genç Türklerin "kadınların kurtuluşu"na ilişkin görüşleri; Osmanlı Türk edebiyatında erkek ve kadın cinselliği; kadın ve feminist hareketlerin(in) gelişme, yutulma ve yeniden canlanma süreçleri / aşamaları; Cumhuriyet döneminin toplumsal cinsiyet sorunları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2019-2020 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2017-2018 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2013-2014 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2012-2013 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2011-2012 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2009-2010 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2004-2005 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2003-2004 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :