Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 521 İktidar Törenleri 3 SU Kredi
Bu ders, hükümdarlar ile tebaaları arasındaki ilişkilerin geniş anlamda ''kültürel'' olgu ve biçimlenişler olarak incelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Siyasal iktidar ilişkileri leitmotiv'i, ritler, törenler ve festivaller boyunca izlenmekte; Ortaçağdan başlayıp Yeniçağa ve Yakınçağa uzanan süreçte tartışmalar (1) tahta çıkma veya taç giyme törenleri, hanedan evlilikleri ve doğumları gibi saray seremonileri; (2) Londra, Paris, Venedik, Prag veya Moskova gibi başkentlerin mimari dokusunun şekillenmesinde siyasal resmigeçitlerin ve resmigeçitler siyasasının rolü; (3) İngiltere'de Hannover hanedanının, Fransız devriminin, Büyük Ayaklanma sonrasında Hindistan'daki İngiliz sömürge yönetiminin, İtalyan faşizminin, Nazi Almanya'sının ve Sovyetler Birliği'nin iktidar kutsamaları ve ''kişiye tapma'' kültleri; nihayet (4) sivil festivaller ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşırken, her bölümde Osmanlı eksenli örnek ve karşılaştırmalar da analizin bir başka boyutunu oluşturacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İktidar Törenleri 3
Bahar 2017-2018 İktidar Törenleri 3
Bahar 2015-2016 İktidar Törenleri 3
Güz 2013-2014 İktidar Törenleri 3
Güz 2005-2006 İktidar Törenleri: 3
Güz 1999-2000 İktidar Törenleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :