Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 515 Bilim Tarihinden Bölümler I 3 SU Kredi
Derse, İlkçağdan bugüne uzanan kısa bir bilim tarihi analizi ile başlanacaktır. Daha sonra asıl amaç, Rönesans dönemini takiben orta ve batı Avrupada ortaya çıkan yeni bilimi daha iyi anlamaktır. Bu yeni bilimsel oluşuma yol açan kültürel ve sosyal faktörler nelerdi? Sonuçlar insanların yaşam tarzını ve siyasi görüşlerini nasıl etkiledi? Bilimsel yöntemin Osmanlı dünyasına ulaşması neden yüz yıllar aldı? Bu ve benzeri sorular öğrencilerle birlikte tartışılacak, birçok konu öğrenciler kavrayışımıza yeni bulgularıyla katkıda bulunacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :