Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3 SU Kredi
Bir genel tarih dersi : yaklaşık İS 1500 dolaylarından günümüze kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 102 (İnsan ve Toplum II) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 502'yi alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 102'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 502, SPS 102'nin hazırlık atölyesini, SPS 102 ise HIST 502'nin öğretim pratiğini oluşturur. İkinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Protestan Reformasyonu ve dinin görelileşmesi açısından sonuçları; Avrupalıların dünyayı keşfi ve modern dünya sisteminin doğuşu; "tüccar imparatorlukları"nın yükselişi ve ekonomi politiği; "askerî devrim" ve modern devletin oluşumu; bilim, bilimcilik ve Aydınlanma; egemenlik ve meşruiyet biçimleri : çağdaş siyasal yaşamın ve siyaset biliminin doğuşu; ön-sanayileşme; milletlerin zenginliği; modernite ve devrimler; Fransız Devrimi ve "devrimcilik" mirası; Sanayi Devrimi ve 19. yüzyılın "sosyal sorun"u; Avrupa'da, doğu ve güneydoğu Avrupa'da, Avrupa dışında milliyetçilik türleri; 1875-1914 arasının Yeni Emperyalizmi, yol açtığı emperyalizm kuramları ve tartışmaları; emperyalizm, savaş ve devrim; zihinsel sertleşmeler : sosyalizm ve komünizm, faşizm ve nasyonal sosyalizm; 1945 sonrası dünya düzeni; komünizmin çöküşü ve komünizm sonrası toplumların sorunları; 20. yüzyılın bitiminde, kapitalist modernitenin yeni sorunları ve çatışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2022-2023 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2021-2022 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2020-2021 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2019-2020 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2018-2019 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2017-2018 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2016-2017 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2015-2016 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2014-2015 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2013-2014 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2012-2013 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2011-2012 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2010-2011 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2009-2010 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2008-2009 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2007-2008 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2006-2007 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2005-2006 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2004-2005 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2003-2004 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2002-2003 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Bahar 2001-2002 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Bahar 2000-2001 Avrupa ve Batı Tarihi I 3
Onkosul: HIST 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 501 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :