Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 501 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3 SU Kredi
Bütün Tarih Yüksek Lisans öğrencileri için zorunlu olan iki derslik bir dizinin ilk halkası. Bir genel tarih dersi : ilk insan topluluklarının ortaya çıkışından, yaklaşık İS 1500 dolaylarına kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 101 (İnsan ve Toplum I) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 501'i alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 101'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 501, SPS 101'in hazırlık atölyesini, SPS 101 ise HIST 501'in öğretim pratiğini oluşturur. Gerek SPS 101 ve gerekse HIST 501, düz ve kesintisiz bir çizgi olarak değil, kesikli bir basamak fonksiyonu biçiminde tırmanan bir tarihsel gelişme modeline dayandırılmıştır : birkaç büyük maddi-teknik eşik boyunca sıralanan kurumsal-kültürel "çözüm" öbekleri, başlıca yapıtaşları açısından incelenirken, bu tür "çözüm"lerin birinden diğerine geçişin kesintisiz kronolojik anlatımı, dersin kapsamı dışında kalır. Birinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Modernitenin pre-moderniteleri kucaklayış ve sarmalayış biçimleri; çağdaş avcı ve toplayıcıların tarihöncesi avcı ve toplayıcılarla karşılaştırılması; göçebe otlatıcılık, atlı okçular, bozkır imparatorlukları; köylü üretiminin ekonomik yapısı; tarihte hareket ve fütuhatın rolü; "karanlık çağlar" ve devlete sıçrayış; İlkçağın erken denizci-ticari uygarlıkları; vergisel devletler ve toplumlar; fiyef dağıtımının işlevi ve varyantları; kentesel mekanlar ve kültürler; "Avrupa mucizesi"nin arifesinde dünyanın durumu; Yeniçağın / erken modernitenin şafağı olarak İtalyan Rönesansı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2022-2023 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2021-2022 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2020-2021 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2019-2020 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2018-2019 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2017-2018 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2016-2017 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2015-2016 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2014-2015 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2013-2014 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2012-2013 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2011-2012 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2010-2011 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2009-2010 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2008-2009 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2007-2008 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2006-2007 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2005-2006 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2004-2005 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2003-2004 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2002-2003 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2001-2002 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2000-2001 Avrupa ve Batı Tarihi I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :