Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HART 580 Bauhaus 3 SU Kredi
İki dünya savaşı arasındaki dönemde öyle sıradışı bir an geldi ki yaratıcılık toplumsal bağlardan sıyrıldı, teknolojik ve toplumsal alanlarda meydana gelen devrim niteliğindeki değişimler sanat alanında girişilen cesur deneylerde yankı buldu. Bu girişimlerin başını Bauhaus çekti. Bauhaus sanatı, mimariyi ve tasarımı tarihsel bağlardan ve ulusal sınırlardan kurtaran bir uslupla bir araya getiren bir ekol ve akımdı. Bauhaus yeni bir çağın gerçekten uluslararası sanatıydı. Bu derste Bauhaus’un gelişimindeki belli başlı anlar Avrupa’nın dünya savaşları arasındaki kültürel ve entelektüel manzarası ile birlikte incelenerek daha geniş kapsamlı modernizm bağlamında irdelenmektedir. William Morris ve Sanatlar ve Zanaatkarlar akımı ve Art Noeveau ile başlayarak Konstrüktivizm, Kübizm, Stijl, Yeni Nesnellik, Süprematizm ve Fütürizm gibi önemli akımlar ile devam ederek modernizmin kökenlerinin sorgulandığı derste çeşitli sanat, mimari ve tasarım akımları ele alınmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bauhaus 3
Bahar 2019-2020 Bauhaus 3
Bahar 2018-2019 Bauhaus 3
Güz 2017-2018 Bauhaus 3
Bahar 2014-2015 Bauhaus 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :