Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0 SU Kredi
GR 501 ve GR 502 derslerinin devamı olan bu ders, öğrencilerin yükseköğrenimde faydalı olabilecek öğretim ve öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, bir gözlemci tarafından dönem boyunca en az bir kere değerlendirilecek, öğretim performanslarıyla ilgili geri bildirim alacak ve isterlerse diğer çalışmalarına ek olarak profesyonel gelişim etkinliklerine katılabileceklerdir. Öğrenciler, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstelenmeye devam edecek ve bu ve önceki derslerde öğrendikleri ilkeleri uygulama fırsatı bulacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2024-2025 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2023-2024 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2022-2023 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2022-2023 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :