Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GR 500S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0 SU Kredi
Bu ders, akademik bir kariyer seçmek durumundaki lisansüstü öğrenciler için öğretim ve öğrenmenin temel ilkelerini tanıtır. Ayrıca bu ders, Sabancı Üniversitesi uygulamalarını, kültürünü ve uyum süreçlerini öğrencilere tanıtır. Bir dizi atölye çalışması sayesinde yüksek lisans öğrencileri, öğretim ve öğrenme ile ilgili en iyi uygulamaları ve etik çerçeveyi öğrenecek ve bunları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı bulacaktır. Bu ders, yüksek lisans öğrencilerimizin atölyelerde öğrenilen ilkeleri, akdemik destek verdikleri derste uygulamak için fırsat verir. Öğrenciler aynı zamanda bu ders kapsamında araştırma yöntemlerini de öğrenirler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2023-2024 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :