Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 610 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders toplumsal cinsiyet, kültür ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Derste, toplumsal cinsiyetin siyasal alanın tanımı, vatandaşlık pratikleri ve katılım üzerindeki etkileri teorik açıdan ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal bağlamlardan somut örnekler ışığında, toplumsal cinsiyete bağlı toplumsal ve siyasal örgütlenmeler, kimlik siyaseti, kişisel ve siyasal alan arasındaki etkileşim ve gündelik alandan ulus ötesine, yüz yüze siyasetten dijital karşılaşmalara farklı siyaset yapma biçim ve alanları tartışmaya açılacaktır. Derste anı zamanda kurumsal ve ulusal toplumsal cinsiyet politikalarının sosyo-politik etkileri ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair kültürel siyaset bakış açıları ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3
Bahar 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :