Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 605 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3 SU Kredi
Beden, cinsiyet ve cinselliğin muhtelif algılanma, yorumlanma ve tartışılma biçimlerine toplumsal ve kültürel bakışlar; Kuram oluşturma, toplumsal hareketler ve aktivizm boyutları; Erkekler ve erkeklikler, cinsel azınlıklar, ve cinsiyetin yapıbozumuna dair tartışmalar; Cinsiyete tabi ve cinsellikle alakalı kültürlere yönelik mukayeseli etnografik araştırmalar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3
Bahar 2019-2020 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :