Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 601 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3 SU Kredi
Temel niteliksel araştırma yöntemleri ve yazma stratejilerine Kadın Çalışmaları, Feminist incelemeler ve Queer kuram perspektifi katmak; Cinsiyet Çalışmaları alanında öne çıkan konuların nasıl incelenebileceğini ve seçilen yöntemlerin politik anlamlarını ve olası etkilerini tartışmak; mevcut metot yaklaşımlarını eleştirel bir gözle yeniden ele almak; Feminist veya Queer bir araştırma sorusunun ve yönteminin hangi faktörlerce belirlendiği üzerine düşünmek.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3
Bahar 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :