Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 600 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyet kavramının tanım ve anlamları üzerine felsefi, psikolojik, bilimsel, tarihsel ve kültürel kuram ve perspektifler; kavramın ortaya çıkış ve gelişiminin tarihi. Toplumsal cinsiyetin farklı iktidar sistemleriyle, cinsiyet kimliği ve cinsellik deneyimleriyle, ırk, sınıf, etnik kimlik gibi toplumsal farklılıklarla ilişkilendirilmesi; öznellik, cinsellik, insan hakları, kültür/sanat pratikleri, şiddet gibi olguların feminist ve queer kuramlar ışığında tartışılması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :