Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 544 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2018-2019 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Güz 2017-2018 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Güz 2013-2014 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2007-2008 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2006-2007 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :