Skip to main content
TR EN

Course Catalog

GEN 541 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3 SU Kredi
Bu ders Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel mesele ve tartışmalarına bir giriş niteliğindedir. Bölgede süre gelen söylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet bağlamında bir analizini sunmayı ve öğrencilere geç 19. yüzyıldan bugüne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle ilişkili olarak geçirdiği dönüşümü anlama beceri ve yöntemlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet bağlamındaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Doğu’da kadınlık ve erkeklikler üzerine güncel tartışma ve söylemlere bağlamayı hedeflemektedir. Üzerinde durulacak ana konular arasında feminizm ve milliyetçilik ilişkisi, örtünme üzerine tartışmalar, kadınların öznelliği, İslami feminizm, erkeklikler ve Arap Baharı ve sonrasında cinsellik politikaları bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3
Bahar 2019-2020 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3
Bahar 2018-2019 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti (CULT541) 3
Bahar 2017-2018 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti (CULT541) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :