Skip to main content
TR EN

Course Catalog

FILM 536 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3 SU Kredi
Bu ders, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine, ana kuramlarına, etik meseleler ve temsilin sorunsalları gibi ilgili konulara baktığımız FILM 535 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dönemde de iki koldan ilerleyeceğiz. Son dönemde yapılan belgesel filmler aracılığıyla günümüz belgesel dünyasında cereyan eden tartışmaları ve güncel meseleleri ve aynı zamanda belgeselcilerin karşılaştığı pratik zorlukları inceleyeceğiz. Dönem boyunca çalışmalarını sunmak ve tartışmak üzere çeşitli belgeselcileri konuk edeceğiz. Uygulama kısmında ise, öğrenciler gerçeğin temsili denemelerini, kısa bir belgesel film yaparak ve bu çalışmalarını bir atölye ortamında paylaşarak devam ettireceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II (VA536) 3
Onkosul: FILM 535 - Yüksek Lisans - En Az D
veya FILM 535 - Doktora - En AzD
Yankosul: FILM 536L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :