Skip to main content
TR EN

Course Catalog

FILM 535 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3 SU Kredi
1800 yılların ortalarından bu yana insanlar durağan görüntüleri (fotoğraf), 1890'lardan bu yana da hareketli görüntüleri ve sonra da sesleri (film) kullanarak gerçeği algıladıkları ve/veya tercih ettikleri şekillerde temsil etmektedirler. Belgesel sinema tarihi, gerçeği temsil etmek amacıyla yapılan ve malzemesini tarihsel dünyadan alan bir seri denemeden oluşmaktadır. Başından beri bu denemelerle birlikte, temsildeki etik, estetik ve politik meseleler tartışılmaya devam etmektedir. Kapsamı belgesel kuramı ve eleştirisi, etik meseleler ve temsilin sorunsalları olan bu dersler, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine eleştirisel bir bakış
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Bahar 2011-2012 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Bahar 2010-2011 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I (VA535) 3
Onkosul: __
Yankosul: FILM 535L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :