Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 522 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 3 SU Kredi
Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ekonomilerinde 1989'da "demir perdenin" yıkılmasından sonraki gelişmeler. Merkezi ve hiyerarşik bir ekonomik yapıdan pazar ekonomisine geçiş sürecinde, çok sayıda büyük ölçekli kamu iktisadi kuruluşunun özelleştirilmesini de içeren kapsamlı reformlar yapılmakta, yeni yasal düzenlemeler ve finans kurumları geliştirilmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları bu "yeni kurumları ve yasaları ile bir pazar ekonomisi yaratma" süreci incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :