Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 519 Kamuoyu ve Avrupa Birliği Genişleme Süreci 3 SU Kredi
Avrupa Birliği her ne kadar özünde bir elit projesi olarak görülse de genişleme süreciyle gitgide artan bir şekilde kamuoyu tercihlerine de dayanan bir kurumsal yapı kazanmıştır. Bu dersin bir amacı öğrencileri kamuoyu tercihleri ve uluslar arası oluşumları çözümlemede kullanılan iki düzeyli oyunlar kuramıyla tanıştırmaktır. Bu kuramsal çerçeve içerisinde AB genişleme sürecinde kamuoyu tercihlerini şekillendiren dinamikler irdelenecek, referandumlar tartışılacaktır. Bu tartışmaların izlenebilmesi için gerekli kamuoyu araştırmaları çözümleme teknikleri kısaca sunulacak ve Eurobarometre çalışmaları hakkında temel bilgiler verilecektir. AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde kamuoyu ve Türkiye iç politikası arasındaki etkileşim tartışılacak ve AB üyelik sürecinin Türkiye iç politikası üzerindeki geçici ve kalıcı etkileri ayrıştırılmaya çalışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :