Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 518 Avrupa İş Dünyası 3 SU Kredi
Bu dersin kapsamı, AB içersinde faaliyet gösteren firmaların yönetimsel sorunlarının ayrıştırılması,analizi ve sorunlarının çözümünü içermektedir. Bu çerçevede iki konu ön plana çıkmaktadır: Birincisi, Alman, Fransız ve İngiliz firmalarını mukayeseli analizi; ikincisi ise, Çok Uluslu Şirketler (MNCs) ve Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI) ve AB'den diğer ülkelere ve diğer ülkelerden AB'ye teknoloji transferidir. Küreselleşme sürecinde AB firmaları, fikri sanayi ve patent hakları, firma birleşmelerinin sonuçları gibi konular işlenecektir. Ayrıca küreselleşme sürecinin uluslar arası iş dünyasında mevcut oyun kurallarını değiştirip değiştirmediği tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :