Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 516 Uluslararası Ekonomi Kuruluşları 3 SU Kredi
Bu ders uluslar arası ekonomik kuruluşlar üzerinde yoğunlaşmaktadır: Uluslar arası Para Fonunun (IMF) ve Dünya Bankasının dünya ekonomisindeki yeri ve önemi; bizim bu kurumlara yeni dünya ekonomi düzeninde ihtiyacımız var mı? OECD'nin yeni yüzyılda karşılaşacağı güçlükler ve fırsatlar; Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yeni bir aktör olarak uluslar arası arenadaki rolü; uluslar arası kuruluşlarda karar alma mekanizmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :