Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 514 Avrupa Birliğinin Ekonomi Politikaları 3 SU Kredi
Adı geçen ders İkinci Dünya Savaşı sonrası 1957 Roma Antlaşmasından başlayarak bugüne kadar Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesi üzerinde yoğunlaşacaktır. Avrupa ekonomik bütünleşmesi teorik ve uygulamaya dönük yönüyle ele alınacaktır. Sırasıyla, Gümrük Birliği, Tek Avrupa Pazarı, Avrupa Para Birliği, AB kurumları ( Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası), AB'de ekonomide karar alma süreci, Ortak Tarım Politikaları, Sosyal ve Bölgesel Politikalar. AB'nin uluslar arası ekonomik ilişkilerdeki yeri, zorlu ABD-AB ilişkileri, ve AB üyeliğinin Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ulusal makro ekonomi politikaları üzerindeki etkileri incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :