Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 512 Avrupa Ekonomileri 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı öğrencilere 2. Dünya Savaşı sonra Avrupa'nın ekonomik gelişmesini ve buna bağlı politika sorunlarını kapsamlı bir biçimde sunabilmektir. Birinci bölüm, savaş sonrası dönemde Batı Avrupa ve eski Sovyetler Birliğindeki ekonomik gelişmeler incelenecektir. İkinci bölüm ise, savaş sonrası İngiltere, Almanya;Fransa ve Doğu Bloğu ülkelerinin ekonomik kalkınmaları ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, tüm ekonomik gelişme ve kurumlar tarihsel ve analitik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ekonomik sorunların ve politika konuları incelenmesi şu sıralamaya göre: (i) Avrupa ülkeleri arasındaki dengesiz gelişmelerin ve başarı veya başarısızlıkların nedenleri; savaş sonrası ekonomik gelişmeden çıkarabileceğimiz dersler (ii) küreselleşme, ticaret, sanayi ve sermaye hareketlerinin küreselleşme süreci içersindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. Son bölümde ise, Avrupa Birliği ekonomisinin geleceği dönük beklentileri üzerinde durulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :