Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 510 AB'de Çok-Düzeyli Yönetişim 3 SU Kredi
AB'nin yerel, bölgesel, ulusal ve ulus-üstü düzeylerdeki çeşitli kurumları, bugüne kadar sürekli artan bir sıklık ile, çeşitli politikalar tasarladılar ve mekanizmalar oluşturdular. Bir yandan sınırlı bölgeler için ortak Politikalar üreten Birlik, diğer yandan değişik ulus-altı düzeylerde farklı aktörleri bir araya getiren düzenleme ve yaklaşımları teşvik etti. Social Fund ile Regional and Cohision Fund gibi önemli politika uygulama kurumları, yönetişim ruhuna uygun şekilde, yeni bir toplumsal işbölümünü, çeşitli katılımcılar arasında yeni tür bir işbirliğini, yeni katılım ve güvenilirlik biçimlerini tasarlamakta ve teşvik etmektedirler. Tüm bu gelişmeler nedeniyle, AB'nin nasıl çalıştığını anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, yönetişim kavramını ve bu kavramın AB içindeki uygulamalarını sistemli şekilde ele alan bir ders yararlı olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :