Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 508 Avrupa İdari Hukuku ve Eurokrasi 3 SU Kredi
AB, aynı zamanda, sistemin nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen büyük bir yasalar, yasal belgeler ve direktifler toplamıdır. Bu ders Acquis Communitarie'in çeşitli bileşenlerini ele alarak bunları yasama ve yürütme ile bağlantılandıracaktır. Şu anda oluşmakta olan idari kültürü ve bu kültürün AB üzerindeki etkisini anlayabilmek için AB'nin idari ortamında yetişen yeni bir bürokrat tipi, yani Eurokrat incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :