Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 507 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliğinin ekonomik ve politik gelişmesini ve bu iki temel politikalar arasındaki kesişme noktalarını verebilmektir. İlk bölümde, 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda Avrupa'nın bütünleşme süreci tarihsel ve sosyal-ekonomik açıdan irdelenecektir. İkinci bölümde ise, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan kurumların oluşumuna katkıda bulunan hükümet politikaları ve pazarların dinamik gücü tartışılacaktır. Son bölümde ise, bugün Avrupa Birliği ekonomilerinin ve politikalarının karşı karşıya bulunduğu sorunlar; küreselleşme ve sürekli değişen uluslar arası ortamdaki yeni ittifaklar ve kurumlar arası politik ve ekonomik ilişkiler ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2018-2019 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2017-2018 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2016-2017 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2015-2016 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2014-2015 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2013-2014 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2011-2012 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2010-2011 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2008-2009 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2007-2008 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2006-2007 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2005-2006 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2004-2005 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :