Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ES 501 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3 SU Kredi
Bu ders AB Sistemine hali hazırda mevcut olan ulusal sistemlere ek bir anayasal sistem olarak bakmaktadır. Tartışma bir yanıyla bu yeni sistemin ulusal sistemlerin yerini mi alacağı, yoksa başarısız mı olacağı üzerine odaklanacaktır. Derste ekonomik birlikten siyasal birliğe ilerleyişin hukuki temeli değerlendirilecek; yurttaş, AB ve ulusal hukuki sistemler arasındaki ilişkinin ge-lişimi gösterilecektir. Bu amaçla, yeni hukuki yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için seçilen bazı anlaşmalar ve Avrupa Adalet Divanı'ndan davalar incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2014-2015 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2013-2014 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2012-2013 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2011-2012 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2010-2011 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2009-2010 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2008-2009 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2007-2008 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2006-2007 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2005-2006 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2004-2005 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :