Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ENS 511 Mühendislik Optimizasyonu 3 SU Kredi
Bu derste mühendislik sorunlarının çözümünde optimizasyon yöntemlerinin kullanımı kapsanacaktır. Kapsanan yöntemler; doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, tamsayı programlama, dinamik programlama, serim yöntemleri ve metasezgisel yöntemler olacaktır. Uygulamadan sorunların irdelenmesine özen gösterilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2022-2023 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2021-2022 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2020-2021 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2019-2020 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2018-2019 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2016-2017 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2015-2016 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2014-2015 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2013-2014 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2012-2013 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2011-2012 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2010-2011 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2009-2010 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2008-2009 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2007-2008 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2006-2007 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2005-2006 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2004-2005 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2003-2004 Mühendislik Optimizasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :