Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ENS 505 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı istatistik teorisinin yapı taşlarını gözden geçirmek ve uygulamalı istatistik yöntemlerini ele almaktır. Özellikle teorinin uygulamaları üzerinde durularak istatiksel yöntemlerin gelişimi incelenir. Ayrıca istatistiğin mühendislik problemlerinde uygulanmasına dair birtakım örneklere yer verilir. Öğrencilerin konuları anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak için teoriye ve hesaplamaya dayalı ödevler verilir. İşlenen konular: Temel istatistik konuları ve ilgili dağılımlar; deney tasarımı ve varyans analizi; çoklu hipotez testi; doğrusal bağlanım ve ilinti analizi; Bayesci istatistik, bilgisayar destekli veri analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2022-2023 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2021-2022 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2020-2021 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2010-2011 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2008-2009 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2007-2008 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :