Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ENRG 520 Enerji Sistemleri Eniyilemesi 3 SU Kredi
Enerji sistemlerindeki eniyileme problemleri genel olarak operasyonel ve planlama problemleri olarak sınıflandırılır. Operasyonel problemler genellikle mevcut cihazlardan/elektrik santrallerinden nasıl faydalanılacağı ile ilgilidir. Planlama problemleri ise hangi varlıklara yatırım yapılıp yapılmayacağını araştıran problemleri ifade eder. Enerji Sistemleri Eniyilemesi dersi, lisans ve lisansüstü öğrencilerine enerji sistemlerine odaklanan uygulamalı eniyileme problemlerini tanıtmaktadır. Ders, enerji sistemleri ile ilgili bir dizi problemin matematiksel gösterimi ile problem tanımının yanı sıra ticari yazılım paketleri kullanılarak çözümü ve elde edilen sonuçların yorumlanmasını içermektedir. Özellikle şu konular ele alınacaktır:  Enerji sistemleri eniyilemesine giriş,  Yazılım paketi ile deneyim kazanmak için temel eniyileme problemleri çözümü,  Termik güç üniteleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını içeren ekonomik yük dağıtım problemi (statik ve dinamik dinamik gösterimler),  Güç sistemlerinin uzun vadeli üretim genişleme planlaması  Enerji depolama,  Güç akışı analizi  Güç üretim yatırım planlaması Bütünleşik enerji sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Enerji Sistemleri Eniyilemesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :