Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 672 Sistem Tanıma 3 SU Kredi
Bu ders dinamik sistemlerin tanınmasını sağlayacak temel teoriyi yani girdi-çıktı bilgisi kullanılarak türevsel ya da fark denklemleri cinsinden matematiksel modeller oluşturmayı amaçlamaktadır. İçerdiği konular: sistem tanımanın matematiksel temelleri, parametrik olmayan teknikler, parametrelendirme ve model yapıları, parametre kestirimi, asimtotik istatiksel teori, kullanıcı tercihleri/seçimleri, deneysel tasarım, model yapısının seçimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Sistem Tanıma 3
Bahar 2021-2022 Sistem Tanıma 3
Bahar 2020-2021 Sistem Tanıma 3
Güz 2015-2016 Sistem Tanıma 3
Bahar 2010-2011 Sistem Tanıma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :