Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 636 Sayısal Sistemlerin Biçimsel Belirtimi ve Doğrulaması 3 SU Kredi
Aralarında ardışıl, eşzamanlı koşut, dağıtık ve gerçek zamanlı sistemlerin de bulunduğu gerçek yaşam yazılım ve donanım sistemlerinin biçimsel belirtimi ve doğrulanması için yöntemler. Ana biçimsel belirtim ve doğrulama yaklaşımları üzerine bir araştırma sunulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Sayısal Sistemlerin Biçimsel Belirtimi ve Doğrulaması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :