Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 606 İleri Bilgisayarla Görme 3 SU Kredi
Bu derste bilgisayarla genellikle iki boyutlu imgelerden üç boyutlu yapıyı anlayabilme, yani "bilgisayarlara görme ve yorumlama" kabiliyeti kazandırabilme konularında kullanılan ileri tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: kamera modelleri, kalibrasyon, izdüşümsel gemetriye giriş, kalibre edilmiş ve edilmemiş epipolar geometri, iki veya daha fazla iki boyutlu imge ve fotoğraflardan nesnelerin üç boyutlu geri çatılması, 2 ve 3 boyutlu hareket, imge panoraması, imgelerden öznitelik çıkarılması, imgelerin kaynaştırılması, vb. ve ilgili ders projeleri ve uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 İleri Bilgisayarla Görme 3
Bahar 2008-2009 İleri Bilgisayarla Görme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :