Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 568 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3 SU Kredi
Kestirim, sezimleme ve zaman dizisi analizlerinin temelleri.Kestirimde doğrusal ve doğrusal olmayan, en küçük ortalama karesel hata kestirimi ve diğer metodlar. Sezimlemede basit, bileşik ve çoklu varsayımlar , Neyman-Pearson ve Bayes yaklaşımları. Zaman dizisi analizinde Wiener, Kalman süzgeçleri, öngörme ve kipsel analiz.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2020-2021 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2019-2020 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2015-2016 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2014-2015 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2011-2012 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2010-2011 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2009-2010 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2008-2009 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2007-2008 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2006-2007 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2005-2006 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2003-2004 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Onkosul: EE 550 - Yüksek Lisans - En Az D
ve EE 550 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :