Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 566 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3 SU Kredi
İstatistiksel Örüntü tanıma: Parametrik modelleme ve eğitimli öğrenme, Bayes Karar teorisi, parametric olmayan yaklaşımlar (Parzen pencereleri, en yakın komşuluklar), lineer ayırtaç fonsksiyonları, öznitelik oluşturma/seçme, yapay sinir ağları, syntactic örüntü tanıma, metric olmayan yöntemler, eğitimsiz öğrenme ve topaklandırma, saklı Markov modelleri, sınıflandırıcıların birleştirilmesi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2020-2021 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2014-2015 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2013-2014 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2012-2013 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2011-2012 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2010-2011 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2009-2010 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2007-2008 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2006-2007 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2005-2006 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2004-2005 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2003-2004 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2002-2003 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2001-2002 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :