Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 540 Karışık Sinyalli Tümleşik Sistemler ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu derste öncelikli olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin ve çoğunlukla da veri çeviriciler ve frekans sentezleyicilerin parçası olarak kullanılan alt blokların tasarımı öğrenilecektir: Karşılaştırıcılar, örnekleme devreleri, yükselteçler gerilim kontrollü osilatörler, yük pompaları, faz- frekans algılayıcılar, vb. Daha sonra çeşitli analogdan sayısala çeviriciler (ADC) ve frekans sentezleyiciler (PLL) incelenecek, farklı topolojiler tanıtılacaktır. Son olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin farklı uygulamalarda kullanımından bahsedilecektir. Öğrenciler ders projesi olarak bir ADC veya PLL tasarlayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Karışık Sinyalli Tümleşik Sistemler ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :