Skip to main content
TR EN

Course Catalog

EE 518 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3 SU Kredi
Bu ders karmaşık ve çok disiplinli sistemlerin tasarimini ele alır. Bu bağlamda klasik bir optimizasyon dersi değildir. Daha ziyade optimizasyon yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımında nasıl kullanılabıleceği üzerinde durur. Şu üc kavramın her birine değinilecektir: çok disiplinli sistemler, tasarım ve optimizasyon.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2019-2020 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Güz 2012-2013 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2010-2011 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2008-2009 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2007-2008 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2006-2007 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2005-2006 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :