Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 701 Matematiksel Ekonomi 3 SU Kredi
Ekonomi kuramının ileri matematik temelleri, topoloji, lineer ve içbükey programlama, sabit nokta teoremleri ve uygulamaları. Denge analizi, varlık, teklik ve kararlılık incelemesi. Dinamik modelleme ve optimal kontrol kuramı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Matematiksel Ekonomi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :