Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 624 Refah ve Ekonomi 3 SU Kredi
Rekabetçi fiyat düzeninin işleyişi ve toplumsal refah özellikleri. Ekonomik adalet; kamusal mallar; toplumsal refah fonksiyonları; Arrow'un olanaksızlık teoremi; Sen'in Liberal paradoksu; oylama ve tercih toplama kuralları. Uygulama ve tartışma konu örnekleri: özelleştirme, savunma amaçlı harcanan ulusal kaynak miktarı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Refah ve Ekonomi 3
Güz 2014-2015 Refah ve Ekonomi 3
Güz 2012-2013 Refah ve Ekonomi 3
Bahar 2010-2011 Refah ve Ekonomi 3
Bahar 2009-2010 Refah ve Ekonomi 3
Bahar 2008-2009 Refah ve Ekonomi 3
Bahar 2007-2008 Refah ve Ekonomi 3
Bahar 2006-2007 Refah ve Ekonomi 3
Onkosul: (ECON 506 - Doktora - En Az D
veya ECON 506 - Yüksek Lisans - En AzD)
ve (MATH 571 - Doktora - En AzD
veya MATH 571 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :