Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 612 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 3 SU Kredi
Bu ders modern ticaret teorisinin temellerini oluşturan ana modelleri incelemekte ve bu modellerin ampirik geçerliliğini sorgulamaktadır. Verimlilik hesaplamaları, firmaların markete giriş ve çıkış kararları ve endüstri dinamikleri konularını ele alındıktan sonra özellikle uluslararası ticaretin firma verimliliği ve endüstri dinamikleri üzerine olan etkisi incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 3
Güz 2013-2014 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 3
Güz 2012-2013 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri 3
Onkosul: (ECON 506 - Doktora - En Az D
veya ECON 506 - Yüksek Lisans - En AzD)
ve (MATH 571 - Doktora - En AzD
veya MATH 571 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :