Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 611 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3 SU Kredi
Açık ekonomi parasal makroekonomide değişik konuları, IS-LM-BP, analizi, enflasyon vergisi ve "seignorage" kur çıpasına dayalı stabilizasyon programları ve ödemeler dengesi krizlerinin analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3
Güz 2006-2007 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3
Güz 2005-2006 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3
Güz 2004-2005 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3
Bahar 2002-2003 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi 3
Onkosul: (ECON 506 - Doktora - En Az D
veya ECON 506 - Yüksek Lisans - En AzD)
ve (MATH 571 - Doktora - En AzD
veya MATH 571 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :