Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 604 Uygulamalı Ekonometri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin araştırma teknikleri ve yayın etiği hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2021-2022 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2020-2021 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2019-2020 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2018-2019 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2017-2018 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2016-2017 Uygulamalı Ekonometri 3
Bahar 2015-2016 Uygulamalı Ekonometri 3
Bahar 2014-2015 Uygulamalı Ekonometri 3
Bahar 2013-2014 Uygulamalı Ekonometri 3
Bahar 2012-2013 Uygulamalı Ekonometri 3
Bahar 2011-2012 Uygulamalı Ekonometri 3
Güz 2010-2011 Uygulamalı Ekonometri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :