Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 571 Ekonomistler için Matematik 3 SU Kredi
Bu ders reel analiz, doğrusal cebir ve optimizasyona giriş niteliğindedir. Öğrencilerin küme teorisi, reel sayı sistemi, metrik uzaylar, sürekli fonksiyonlar, türev, Riemann integral, lineer denklem sistemleri, matrislerin manipülasyonu lineer dönüşümler, ortogonalite, özdeğerler / özvektörler, dışbükey kümeler, dışbükey fonksiyonlar, optimizasyon ve dualite ile ilgili temel kavramları keşfetmesi ve öğrenmesi beklenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Ekonomistler için Matematik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :