Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3 SU Kredi
Bu derste Türkiye'nin yakın tarihindeki belli başlı ekonomi politikası rejimleri ve bu rejimlerin arka planını oluşturan toplumsal, siyasi ve kurumsal dinamikler, siyasal-iktisadi bir kuramsal çerçeve içinde incelenecektir. Ele alınacak kounlardan bazıları şunlardır : Pozitif siyaset teorisi; siyasi gruplar, çıkar grupları ve siyasi etki; kurumlar ve kurumsal değişim; seçimlerin siyasal iktisadı; popülizm ve yeniden bölüşümcü siyaset; devletçi dönem; ithal ikamesi dönemi; globalleşme sürecinde Türkiye; yapısal reformlar ve siyasi-toplumsal-kurumsal kısıtlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2012-2013 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2011-2012 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Güz 2009-2010 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Güz 2008-2009 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Güz 2007-2008 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :