Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 523 Refah Devleti Ekonomisi 3 SU Kredi
Toplumsal adalet teorileri; refah devletinin kaynakları ve evrimi; toplumsal sigorta; nakdi yardımlar (işsizlik sigortası, sağlık sigortası, sakatlık (sakatlık sigortası, yoksulluk yardımı, emeklilik); nakit olmayan yardımlar (eğitim ve sağlık hizmetleri); hedefleme ve şartlı destek; refah devletinin finansmanı; güncel tartışmalar; Türkiye'de refah politikaları
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Refah Devleti Ekonomisi 3
Güz 2016-2017 Refah Devleti Ekonomisi 3
Güz 2015-2016 Refah Devleti Ekonomisi 3
Güz 2013-2014 Refah Devleti Ekonomisi 3
Güz 2012-2013 Refah Devleti Ekonomisi 3
Güz 2011-2012 Refah Devleti Ekonomisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :