Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 522 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3 SU Kredi
Sağlık hizmetlerinin üretiminde ekonomik etkinlik ve yararlanmada etik sorunlar; devlet ve özel sektörün sağlık hizmetleri üretimine yarar-maliyet ve maliyet etkinliği analizi uygulaması; sağlık-beslenme ilişkisi, sağlık sigortası politikaları, sağlık hizmetlerinde nitelik ve niceliğin ekonomik analizi; hükümet ve mesleki kurumların sağlık alanındaki etkinlikleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3
Güz 2019-2020 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2013-2014 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2012-2013 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2011-2012 Sağlık Ekonomisi ve Politikası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :