Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 521 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 3 SU Kredi
Ekonomi içerisinde eğitimin rolü ve değeri; beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme; eğitimin özel ve kamusal finansmanı; eğitimin özel ve toplumsal getirisi; okul kalitesi ve eğitim üretimi; eğitime erişim; eğitimin sinyal teorisi; eğitimin nakdi olmayan faydaları; gelir dağılımı eşitlik ve toplumsal uyum; eğitim yönetişiminin değerlendirilmesi ve kullanılan yöntemler; kamunun müdahale araçları (sübvansiyonlar, şartlı nakdi transferler, krediler)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2013-2014 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2012-2013 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 3
Bahar 2011-2012 Eğitim Ekonomisi ve Politikası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :