Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ECON 505 Nicel Metodlar 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Nicel Metodlar 3
Güz 2022-2023 Nicel Metodlar 3
Güz 2021-2022 Nicel Metodlar 3
Güz 2020-2021 Nicel Metodlar 3
Güz 2019-2020 Nicel Metodlar 3
Güz 2018-2019 Nicel Metodlar 3
Güz 2017-2018 Nicel Metodlar 3
Güz 2016-2017 Nicel Metodlar 3
Güz 2015-2016 Nicel Metodlar 3
Güz 2014-2015 Nicel Metodlar 4
Güz 2013-2014 Nicel Metodlar 4
Güz 2012-2013 Nicel Metodlar 4
Güz 2011-2012 Nicel Metodlar 4
Güz 2010-2011 Nicel Metodlar 4
Güz 2009-2010 Nicel Metodlar 4
Güz 2008-2009 Nicel Metodlar 4
Güz 2007-2008 Nicel Metodlar 4
Güz 2006-2007 Nicel Metodlar 4
Güz 2005-2006 Nicel Metodlar 4
Güz 2004-2005 Nicel Metodlar 3
Güz 2003-2004 Nicel Metodlar 3
Güz 2002-2003 Nicel Metodlar 3
Güz 2001-2002 Nicel Metodlar 4
Güz 2000-2001 Nicel Metodlar 4
Onkosul: __
Yankosul: ECON 505R
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :